Over het hoger beroep tegen de anarchisten van Lecce

De zogenaamde operatie Nottetempo (Nachttijd) ging in mei 2005 van start met een massale politie inzet die leidde tot de arrestatie van vijf anarchisten in de Zuid Italiaanse stad Lecce, en tot onderzoek naar tien anderen voor samenzwering. Deze kameraden waren wezenlijk actief betrokken bij de strijd tegen het Regina Pacis immigranten detentiecentrum van San Foca (Lecce), dat gerund werd door geestelijken van de katholieke kerk, welke voor aanvang van de infame operatie Nottetempo reeds gesloten werd. De vasthoudende strijd van de lokale anarchisten heeft de wreedheden die in deze gevangenis voor immigranten gepleegd werden onthuld tot op dusdanige hoogte dat de operateurs van het centrum hun smadelijke activiteiten niet langer konden verbergen. Sommigen van hen zijn zelfs terecht gesteld en uiteindelijk naar het buitenland vertrokken om aldaar hun smerige zaken voort te zetten en het voor elkaar kregen hun reputatie te herstellen.

Daarentegen hebben twee van de gearresteerde anarchisten twee jaar in de gevangenis doorgebracht, terwijl de anderen onder huisarrest werden geplaatst of aan verscheidene restricties onderworpen. De eerste fase van de rechtszaak vond zijn einde in Juli 2008: daar het voor de jury onmogelijk was om het bestaan van een subversieve organisatie (artikel 270 bis, onder samenzwering) te bevestigen, wendde zij zich tot artikel 416 van het Italiaanse strafrecht, en beschuldigde de kameraden van het vormen van een ‘criminele organisatie’ (georganiseerde misdaad). Drie andere kameraden werden beschuldigd van specifieke misdaden en de andere acht werden vrijgesproken.

Uit vrees voor zijn carriere en verlangende naar promotie, gaf openbaar aanklager Lino Giorgio niet toe in het feit dat zijn theorie over een anarchistische clandestine organisatie door de jury verworpen werd. Daarom presenteerde hij enkele weken later een hoger beroep tegen deze uitspraak, om een andere jury zijn samenzweringsbeschuldigingen tegen de anarchisten van Lecce te laten bevestigen.

De uitspraak van het hoger beroep werd uiteindelijk aangekondigd op 10 februari 2010, maar is reeds opnieuw uitgesteld, als gevolg van een beslissing van de jury om meer ‘bewijsmateriaal’ dat door de openbaar aanklager ter beschikking is gesteld te bestuderen. De bedoeling om de betrokken anarchisten in dit schandelijke verhaal aan te klagen is evident, tevens is het helder hoe de lokale machthebbers vastberaden zijn de hele zaak stil te houden alsook het geweld en misbruik dat de immigranten is toegebracht door de operateurs van het Regina Pacis concentratie kamp. Indien laatstgenoemde niet meer bestaat, dan zijn er talloze anderen te vinden doorheen heel Italië en overal daarbuiten; maar de strijd is eveneens in leven, de strijd voor hen die, binnen en buiten deze concentratie kampen, geloven dat het enige lot dat deze oorden toekomt hun vernietiging is, gelijk met angst, haat, onverschilligheid en racisme, aangewakkerd door de macht om terreur te creëren en een oorlog onder de uitgebuitenen aan te wakkeren.

Solidariteit met de anarchisten van Lecce!
Vernietig alle gevangenissen!

Advertenties