Latest Entries »

Tekst voor discussie

Deze tekst wordt gepresenteerd bij wijze van uitnodiging aan kameraden om te bediscussiëren, nadat wij in gedachten dwaalden door de wereld van het opeisen en verklaren in het algemeen, en in de rechtbank in het bijzonder. Ten eerste om de eigen daden te onderstrepen, als die al uitleg behoeven, en vervolgens als antwoord of verweer wanneer men met de rug tegen de muur wordt gezet door het democratische apparaat. In overweging nemende dat er reeds meerdere bijdragen zijn geproduceerd over het onderwerp als opeisingen in het algemeen, maar in dit geval geven we er de voorkeur aan uitsluitend te refereren aan opeisingen die gemaakt zijn aan het adres van de wereld van justitie, zijn we ons ervan bewust dat we reeds beinvloedt kunnen zijn door de woorden van verschillende kameraden die eerder zijn uitgebracht, en proberen daarom eerder een ruimte voor hernieuwde overpeinzingen te openen.

View full article »

Advertenties

“We hebben besloten een korte verklaring af te leggen om enkele vragen op te helderen en de leugens die priester Cesare Lodeserto in deze rechtbank bij het laatste verhoor verteld heeft te ontzenuwen.

View full article »

Over het hoger beroep tegen de anarchisten van Lecce

De zogenaamde operatie Nottetempo (Nachttijd) ging in mei 2005 van start met een massale politie inzet die leidde tot de arrestatie van vijf anarchisten in de Zuid Italiaanse stad Lecce, en tot onderzoek naar tien anderen voor samenzwering. Deze kameraden waren wezenlijk actief betrokken bij de strijd tegen het Regina Pacis immigranten detentiecentrum van San Foca (Lecce), dat gerund werd door geestelijken van de katholieke kerk, welke voor aanvang van de infame operatie Nottetempo reeds gesloten werd. De vasthoudende strijd van de lokale anarchisten heeft de wreedheden die in deze gevangenis voor immigranten gepleegd werden onthuld tot op dusdanige hoogte dat de operateurs van het centrum hun smadelijke activiteiten niet langer konden verbergen. Sommigen van hen zijn zelfs terecht gesteld en uiteindelijk naar het buitenland vertrokken om aldaar hun smerige zaken voort te zetten en het voor elkaar kregen hun reputatie te herstellen.

View full article »

Door Wolfi Landstreicher

Introductie

Onderwerping aan overheersing wordt niet alleen, zelfs niet in de eerste plaats, afgedwongen door openlijke repressie, maar eerder door subtiele manipulaties die verweven zijn met de structuur van alledaagse sociale verhoudingen. Deze manipulaties – ingebed in de sociale structuur niet omdat overheersing overal en nergens is, maar omdat de instituties van overheersing regels, wetten, mores en gebruiken creëren die deze manipulaties opleggen – scheppen een logica van onderwerping, een vaak onbewuste neiging om overgave en volgzaamheid in je alledaagse verhoudingen in de wereld te rechtvaardigen. Hierom is het noodzakelijk voor degenen die serieus een anarchistisch opstandig project willen ontwikkelen, om deze neiging te confronteren waar hij ook opduikt – in hun levens, hun verhoudingen en de ideeën en praktijken van de strijden waaraan zij deelnemen. Zo een confrontatie is niet een kwestie van therapie, die zelf deel heeft aan de logica van onderwerping, maar van rebelse afwijzing.

View full article »

Recent is er een Griekse affiche gekomen in solidariteit met de anarchisten Alfredo Bonanno en Christos Stratigopoulos die sinds 1 oktober 2009 in de Grieksegevangenis zitten op beschuldiging van een bankoverval. Dit is een vertaling daarvan.

Geen enkele burcht van de macht is onkwetsbaar… zolang we vastberaden zijn

Zij, die fanatiekelingen van de democratie, zullen ons nooit overtuigen dat leven gelijkstaat met overleven, dat werk vrij maakt, dat we onderdanige slaven moeten zijn in de raderen van een globale machine gebaseerd op uitbuiting en onderdrukking.
We zullen nooit ‘brave burgers’ worden die ondergedompeld zijn in de depressieve eenzaamheid van hun zetel, stoutmoedige lafaards die ter beschikking staan van de veiligheidsdoctrine, tevreden met de middelmatigheid van hun bestaan. Ze zullen onze verlangens nooit corrigeren met wetten, bepalingen en kerkers. Er zullen altijd mensen zijn die durven en willen blijven aanvallen tegen de logica en de moraliteit van de overheersing, die zullen branden in het vuur van de actie. We zijn niet geïnteresseerd in mythes te maken van acties – instrumenten in handen van iedere onderdrukte met een bewustzijn – net zoals we niet geïnteresseerd zijn in ‘schuld’ of ‘onschuld’ die bepaald wordt door de burgerlijke legaliteit en al haar lakeien. Wij groeten en respecteren de persoonlijke keuzes en de veelvormige actie van kameraden – anarchisten, revolutionairen en rebellen – die de vijand in de ogen kijken en aanvallen met een droom in hun hart. Tegen het bestaande en haar verdedigers plaatsen wij onze solidariteit in praktijk en ons razende verlangen naar vrijheid, tot de vernietiging van de gevangenissen en de maatschappij die ze maakt.

VRIJHEID VOOR DE ANARCHISTEN ALFREDO BONANNO EN CHRISTOS STRATIGOPOULOS DIE SINDS 1/10/2009 GEVANGEN ZITTEN IN AFWACHTING VAN HUN PROCES OP BESCHULDIGING VAN EEN BANKOVERVAL

Meer info kan je trouwens vinden op http://aftertrikala.blogspot.com